• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Munhälsa

Tandersättningar vid förlorade tänder

När en eller flera tänder saknas kan de ersättas med olika tandtekniska konstruktioner för att upprätthålla god tuggfunktion och estetik. Tandersättningarna kan vara fasta eller avtagbara och det är viktigt att vård- och omsorgspersonal väl känner till förekommande konstruktioner och hur man utför munvård anpassad för de olika tandersättningarna.

Det kan ibland vara svårt att skilja på en fast och en avtagbar tandteknisk konstruktion och ibland förekommer båda samtidigt. Många gånger är det bara patienten själv som vet vad han eller hon har, eftersom munhålan är en av kroppens mest intima zoner. Inte ens de närstående har alltid kunskap om vilka tandersättningar som finns.

Bild som visar frisk mun där balansen lätt kan rubbas
En frisk mun kännetecknas av fuktade slemhinnor, elastiska läppar utan sårbildningar och hela tänder med tillfredsställande antal tuggkontakter. Balansen i den friska munnen kan lätt rubbas och framförallt i området kring underkäkens framtänder kan tandköttet bli lättblödande till följd av bristande munhygien, tandsten eller som ett tecken på en pågående infektion i kroppen.

Avtagbara tandproteser

En helprotes ersätter alla tänder i en käke och är utförd i plastmaterial. I överkäken täcker protesmaterialet hela gommen. De flesta har helst protesen inne i munnen hela tiden, men protesen behöver rengöras från matrester och bakterier efter varje måltid samt morgon och kväll.

En delprotes ersätter en eller flera förlorade tänder och kan utformas på många olika sätt. Vanligtvis är protesen förankrad till kvarvarande egna tänder med metallklamrar eller andra förankringselement. Konstruktionen består vanligtvis av både plast och metall och kan byggas om och justeras i händelse av att ytterligare tänder förloras.

Bild som visar delprotes underkäke
Delprotes, underkäke.
Bild som visar delprotes överkäke
Delprotes, överkäke.

Fastsittande tandersättningar

En bro eller brygga kallas de tandersättningskonstruktioner som sitter fast förankrade i de kvarvarande tänderna eller i käkbensförankrade titanskruvar. Broar eller bryggor kan endast avlägsnas hos tandvården. Oftast ser man en kombination mellan egna tänder och fastsittande tandersättningar, men om personen helt saknar tänder i en käke kan dessa också ersättas med flera titanskruvar förankrade i käkbenet samt en fastskruvad porslinsbro eller plastkonstruktion. Titanskruvarna är i regel synliga mellan brokonstruktionen och käkbenet om läppen lyfts ut från slemhinnan.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan