• Du har valt: Uppsala län
Sugning av luftvägar

Film om sugning av luftvägar via trakealkanyl

Här kan du titta på en undervisningsfilm som visar tillvägagångssättet vid sugning av luftvägar via trakealkanyl. Filmen har berättarröst och visas via tjänsten Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

Film som visar tillvägagångssätt vid sugning av luftvägar via trakealkanyl.

Till toppen av sidan