• Du har valt: Uppsala län
Sugning av luftvägar

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom sugning av luftvägar. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilken sugkraft får du använda för att suga i de övre luftvägarna?
Hur länge får du suga i de övre luftvägarna?
Vid behov av upprepad sugning i munnen ska sugkatetern bytas mellan gångerna
Om det är svårt att suga via munnen suger man via näsan. Ska man då tänka på något speciellt?
Rensugning långt bak i svalget kan reta till kräkning och bradykardi
Vad är korrekt sugdjup när man suger via tub/trakealkanyl vid en icke akut situation?
Vilken sugkraft får du använda för att suga i de nedre luftvägarna?
Varför behöver sugkatetern roteras under pågående rensugning?
Vid behov av upprepad sugning i nedre luftväg ska sugkatetern bytas mellan gångerna
Hur länge får man suga i de nedre luftvägarna?
Vad är korrekt påstående gällande val av sugkateterstorlek vid rensugning i tub/trakealkanyl
Till toppen av sidan