• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Tvätthantering - Översikt

  Hanteringskedjan från smutsig tvätt till ren tvätt är en process med många steg. Samtliga steg måste fungera för att tvätten ska bli ren och bibehållas ren fram till användning.

 • Smutstvätt

  Fickor ska vara tömda. Inga vassa och/eller spetsiga föremål får lämnas kvar i tvätten. De kan skada personal och maskiner.

 • Ren tvätt

  All hantering av ren tvätt (torkning, efterbehandling, förpackning, uppackning, förvaring) ska ske så att renheten bevaras. Det innebär att händerna ska vara rena, nytvättade och/eller desinfekterade när tvätt hanteras

 • Lokal för tvätthantering, tvättstuga

  I tvättstugan bör följande finnas: Tvättmaskin. torktumlare och/eller torkskåp. Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp som installeras ska placeras avskilt från andra funktioner i tvättstugan.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om tvätthantering.

Till toppen av sidan