• Du har valt: Uppsala län
Tvätthantering

Ren tvätt

Allmänna rutiner

All hantering av ren tvätt ska ske så att renheten bevaras. Det gäller vid torkning, efterbehandling, förpackning, uppackning och förvaring. Det innebär att händerna ska vara rena, nytvättade och/eller desinfekterade när tvätt hanteras. Handdesinfektionsmedel liksom möjlighet till handtvätt ska därför finnas tillgängligt i eller i anslutning till förråd och tvättstuga. Ytor och tagställen där den rena tvätten hanteras, rengörs och desinfekteras regelbundet med medel för rengöring och ytdesinfektion.
Textilier förvaras torrt, dammfritt och fritt från möjlig kontamination från miljön företrädesvis i ett skåp eller på en avskild hylla i ett stängt rum. Regelbunden rengöring av hyllor/skåp där rena textilier förvaras ska utföras. Ren tvätt förvaras inte i våtutrymme eller på golv.

Förvaring av tvätt

Säker textilhantering bygger på relativt snabb cirkulation av textilier och att mängden textilier anpassas efter behov. Endast mindre mängd tvätt lagras i närförråd för att minska risken för kontaminering. Tvätt som har tagits in på ett vårdrum där en person vårdas ska aldrig läggas tillbaka i förråd eller överflyttas till ett annat vårdrum utan lämnas till tvätten.

Tvätthantering i gemensam tvättstuga

  • Torka tvätten i torktumlare/torkskåp direkt efter tvättning så snabbt och varmt som möjligt. I fuktig tvätt kan mikroorganismer växa till.
  • Tvätt som inte kan torktumlas eller torkas i torkskåp ska torkas i vårdtagarens rum.
  • Sortera tvätten på ren arbetsyta.
  • Ren tvätt ska inte förvaras i tvättstugan.
  • Den rena tvätten ska transporteras så den inte riskerar att förorenas. Ren tvätt läggs inte i smutsig tvättkorg. Rengör tvättkorgen, alternativt kan separata tvättkorgar användas, en för smutsig tvätt och en för ren.
  • Städrutiner för tvättstugan ska finnas och vara kända. Rutinen ska bland annat ange hur ofta golv städas och vilka ytor och tagställen torkas av, exempelvis tvättmaskinens lucka. Det ska framgå vilka rengörings- och desinfektionsmedel som ska användas. För att kvalitetssäkra kan checklistor för vilka ytor, frekvens och medel användas.
  • Följ tillverkarens anvisningar för skötsel och underhåll av alla maskiner. Tvättprocess och därmed också tvättemperatur kontrolleras regelbundet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan