• Du har valt: Uppsala län
Tvätthantering

Smutstvätt

Allmänna rutiner

 • Fickor ska vara tömda. Inga vassa och/eller spetsiga föremål får lämnas kvar i tvätten då de kan skada personal och maskiner.
 • Samla ihop tvätten inne på rummet och lägg direkt i tvättsäck eller tvättkorg utan att vika den. Även våt tvätt läggs i en säck eller korg utan att först lufttorkas.
 • Lägg aldrig tvätt på golv eller på inredning såsom handfat, stolar, fåtöljer.
 • Mängd förorening avgör om tvätten hanteras som vanlig eller som smittförande.
 • Tvätt som är kraftigt förorenad med kroppsvätskor som exempelvis avföring, urin, blod eller sårsekret anses vara smittförande oavsett om personen har en känd smitta eller inte.
 • Särskilda rutiner gäller vid hantering av textilier hos personer med skabb, se texten om skabb i Vårdhandboken
 • Särskilda rutiner gäller för smutstvätt förorenad med cytostatika, se texten om cytostatika i Vårdhandboken.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Textilier som tvättas på tvätteri

Följ tvätteriets anvisningar.

 • Plagg läggs ett och ett i tvättsäcken, inte ihopvikta.
 • Säcken fylls till maximalt två tredjedelar.
 • Kraftigt förorenade textilier, där fukten från kroppsvätskor riskerar att blöta igenom tvättsäcken, läggs i särskild tvättsäck och ibland upplösbar innersäck.
 • För att säkra hanteringen och förebygga smittspridning tvättas kraftigt förorenad tvätt utan föregående sortering.
 • Textilier vattentvättas i regel vid 70 °C i kontrollerade processer [1].

Textilier som tvättas i en hushållstvättmaskin

Följ textiliernas tvättanvisning för att undvika att de förstörs. Textilier tvättas vid minst 60 °C i normallånga program och torktumlas direkt [9]. Textilier som tvättas i lägst 60 °C och torktumlas kan blandas från flera vårdtagare men textilier som tvättas i lägre temperaturer tvättas separat. Textilier som är kraftigt förorenade av kroppsvätskor tvättas snarast möjligt. Fasta föroreningar tas bort med papper före tvätt. Tvätta de förorenade textilierna separat i lägst 60 °C och utan föregående sortering. Torktumla snarast efter tvätt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan