• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Bemötande i vård och omsorg

Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande - Översikt

  Kommunikation är en komplicerad process där man överför information mellan individer. Genom tal, bilder, kropps- eller teckenspråk "pratar" vi med varandra.

 • Logopedens roll och uppföljning

  Vid misstanke om kommunikationsstörningar bör logoped kontaktas för bedömning. Logopeden differentialdiagnosticerar mellan afasi, dysartri och talapraxi samt utreder vilken grad och typ av svårigheter personen har.

 • Vård och bemötande

  För att underlätta kommunikationen med en person med afasi bör omgivningen ordna en lugn och tyst samtalsmiljö.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om afasi, dysarti, dysfagi - vård och bemötande

 • Relaterad information

  Relaterad information till Vårdhandbokens texter om Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper inom afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande.

Till toppen av sidan