• Du har valt: Sörmland
Bemötande i vård och omsorg

Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Innehåll

Visa innehåll som:
Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande - Översikt

Kommunikation är en komplicerad process där man överför information mellan individer. Genom tal, bilder, kropps- eller teckenspråk "pratar" vi med varandra.

Logopedens roll och uppföljning

Vid misstanke om kommunikationsstörningar bör logoped kontaktas för bedömning. Logopeden differentialdiagnosticerar mellan afasi, dysartri och talapraxi samt utreder vilken grad och typ av svårigheter personen har.

Vård och bemötande

För att underlätta kommunikationen med en person med afasi bör omgivningen ordna en lugn och tyst samtalsmiljö.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om afasi, dysarti, dysfagi - vård och bemötande

Relaterad information

Relaterad information till Vårdhandbokens texter om Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande.

Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper inom afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande.

Till toppen av sidan