• Du har valt: Sörmland

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid stroke [Internet]. Socialstyrelsen; 2018 [uppdaterad 2020-04-20; citerad 2024-02-14]. 

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid stroke - Stöd för styrning och ledning (pdf) [Internet]. Socialstyrelsen; 2020 [citerad 2024-02-14].

Övrigt för hälso- och sjukvårdspersonal

Logopedförbundet, Senior Alert. Informationsfilmer Dysfagi 1-4. 2022.

Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan. Nationell arbetsgrupp (NAG) Stroke. Riktlinje för bedömning och handläggning av dysfagi efter stroke (pdf) [Internet]. 2019 [uppdaterad 2022-03-12; citerad 2024-02-14].

Riksstroke - ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården. Insamling, analys och uppföljning av data om insjuknande och sjukhusvistelsen.

Patientinformation

Afasiförbundet i Sverige -arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Afasiföreningen i Stockholms län - Afasi

Strokeförbundet - arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Vi hjälper de som har fått stroke, närstående och övriga intresserade.

1177 - Afasi

Till toppen av sidan