• Du har valt: Sörmland
Vårdsamverkan

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom vårdsamverkan. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilket är det övergripande syftet med samverkan vid in och utskrivning i sluten hälso- och sjukvårdvård?
Vem ansvarar för att det finns enhetliga rutiner för informationsöverföring i samband med in och utskrivning i sluten hälso- och sjukvård inom länet/regionen?
Vad krävs för att vårdgivare ska kunna samverka kring en patient?
När skickas inskrivningsmeddelande?
Vem ska kalla till samordnad individuell planering utifrån Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)?
När ska fast vårdkontakt utses utifrån lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)?
Vad innebär att patienten är utskrivningsklar?
När ska slutenvården meddela berörda enheter att en patient är utskrivningsklar?
Vad är syftet med SIP?
Till toppen av sidan