• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Dialys

Dialys, hemodialys

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Dialys, hemodialys - Översikt

  Dialys är en behandling som innebär att man renar blodet från slaggprodukter och olika toxiska ämnen, avlägsnar överskottsvatten samt reglerar elektrolyter. Dialysbehandling ordineras vid svår njursvikt, uremi, som kan vara akut eller kronisk.

 • AV-fistel

  Vid kronisk hemodialysbehandling krävs en bra blodaccess och om möjligt väljs AV- (Arterio-Venös) fistel i första hand. AV-fisteln görs vanligen på underarmen eller överarmen, i sällsynta fall på lårets insida. Den anläggs genom att en artär kopplas samman med en ven.

 • CDK

  CDK (central dialyskateter) används för access till blodbanan i följande fall

 • CDK, omläggning och användning

  Det är viktigt med noggrann aseptik vid omläggning av CDK (central dialyskateter). Inspektion av insticksställe (exit site) ska ske inför varje dialysbehandling eller dagligen om patienten är inlagd på vårdavdelning.

 • CDK, avlägsnande

  Avlägsnande av CDK är ett operativt ingrepp och görs enligt samma rutiner som vid inläggningen.

 • Femoraliskateter

  Vid behov av akut dialys när ingen blodaccess finns tillgänglig kan en dialyskateter för engångsbruk läggas i vena femoralis. Ibland kan en mjuk dialyskateter läggas in i ljumsken för att kunna användas vid några tillfällen. 

 • Femoraliskateter, avlägsnande

  Det är viktigt med noggrann aseptik vid avlägsnande av en femoraliskateter. Använd munskydd/visir för att skydda dig mot stänk.

 • Omvårdnadsaspekter

  Hos patienter med minskad eller upphörd urinproduktion som behandlas med hemodialys sker oftast en vätskeansamling i kroppen mellan dialysbehandlingarna. Den påverkar bland annat vikten och blodtrycket. Patienten ordineras en "torrvikt", som är målvikten efter dialys då överskott av vatten avlägsnats.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om dialys, hemodialys.

Till toppen av sidan