• Du har valt: Sörmland
Dialys, hemodialys

Femoraliskateter, avlägsnande

Avlägsnande

Det är viktigt med noggrann aseptik vid avlägsnande av en femoraliskateter. Använd munskydd och visir för att skydda dig mot stänk.

  1. Avlägsna förbandet och inspektera området runt insticksstället, notera eventuell svullnad och/eller blödning.
  2. Då katetern avlägsnats måste kompression över insticksstället ske tills blödningen har upphört.
  3. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
  4. Fråga läkaren om kateterspetsen ska skickas till odling.
  5. Sätt på sterilt förband som kan tas bort efter några timmar.
  6. Patienten ordineras sängläge upp till två timmar, beroende på kateterns grovlek.
  7. Inspektera åter insticksstället avseende svullnad eller blödning innan patienten stiger ur sängen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan