• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Katetrar, sonder och drän

Sonder, inläggning och skötsel

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Sonder, inläggning och skötsel - Översikt

  Ventrikel- och duodenalsond ordineras av läkare och inläggning av sond görs vanligen av en sjuksköterska. Uppgiften kan delegeras till någon annan i okomplicerade fall, dock aldrig på vakenhetssänkt patient.

 • Förberedelser

  Inläggning av magsond eller duodenalsond kräver vanligen ingen särskild förberedelse av patienten.

 • Sondinläggning

  Välj en sond som vanligen är dubbellumen för dränering (Salemsond) och enkellumen för näringstillförsel. Välj lämplig storlek med hänsyn till patientens storlek och syftet med dräneringen.

 • Film om tillvägagångssätt vid sondinläggning

  Här kan du se en film om tillvägagångssätt vid sondinläggning. Filmerna visas i tjänsten Mediaflow och har berättarröst samt textning.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sonder, inläggning och skötsel.

Till toppen av sidan