• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Inläggning av ventrikelsond eller duodenalsond kräver vanligen ingen särskild förberedelse av patienten. Är patienten allmänpåverkad eller nyopererad, kontrollera alltid med läkare vilken typ av sond som ska läggas in och om sonden ska läggas via näsan eller munnen.

Vid osäkerhet bör läkare alltid assistera sondinläggningen eller själv lägga in sonden.

Ta fram:

  • Rätt sond för ändamålet. Bestäm om sonden ska vara en enkellumen- eller en flerlumensond (till exempel dubbellumen), och i vilken dimension.
  • Gel för att kunna applicera vid näsöppning och epifarynx.
  • Övrigt nödvändigt material som kan behövas i samband med sondinläggningen. Kontrollera om lokala anvisningar finns.

Lokala anvisningar kan finnas för provtagning av ventrikelvätska, ventrikeltömning, ventrikelsköljning samt märkning av sond.

Patientinformation

Beskriv för patienten varför behandlingen eller undersökningen ska göras och vad den innebär. Informera till exempel om att det kan kännas obehagligt i halsen en stund och att det är viktigt att försöka andas lugnt och svälja när sonden känns i svalget. En behandling eller undersökning ska genomföras i samverkan med patienten så att onödig oro undviks. Ge därför patienten tid och möjlighet att ställa frågor.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan