• Du har valt: Sörmland

Fria luftvägar är en förutsättning för att syre ska kunna transporteras till lungorna och bindas till hemoglobinet för fortsatt transport ut till kroppens vävnader. Ofria luftvägar har alltid högsta prioritet vid omhändertagande av en kritiskt sjuk patient. Om fri luftväg inte kan skapas bör personal med erfarenhet av luftvägskontroll tillkallas.

Orsaker till ofria luftvägar

Det finns olika orsaker till att luftvägarna inte är fria:

 • Sänkt vakenhetsgrad som gör att tungan faller bakåt.
 • Främmande kropp eller kroppsvätskor täpper till luftvägarna.
 • Svullna slemhinnor i luftvägarna, exempelvis på grund av allergi eller trauma mot hals/luftvägar.

Undersökning av luftvägen

Om patienten är vaken

Prata med patienten. Om hen svarar obehindrat utan hosta eller andra biljud är luftvägarna fria.

Om patienten har sänkt vakenhetsgrad eller är medvetslös

Undersök patienten enligt principen Se - Lyssna - Känn:

 • Se - titta efter eventuell svullnad eller främmande kropp i munhålan och de övre luftvägarna.
 • Lyssna - om patienten andas eller om andningen låter snarkande eller gurglande (tecken på ofria luftvägar).
 • Känn - genom att lägga din hand eller kind över patientens näsa och mun - kan du känna luftströmmen?

Om patienten inte andas eller om andningen låter snarkande eller gurglande, skapa fria luftvägar genom nedanstående åtgärder.

Omedelbara åtgärder vid ofria luftvägar

Utför något av nedanstående för att skapa fria luftvägar:

 • Luta patientens huvud bakåt.
 • Lyft patientens haka (haklyft). Placera din ena hand på patientens panna, lägg två fingrar under patientens haka och luta huvudet lätt bakåt.
 • Lyft patientens käke (käklyft). Stå bakom patientens huvud, placera dina händer i patientens käkvinklar och lyft upp käken. Ventilera vid behov.
 • Om det är svårt att hålla fria luftvägar kan en nästub eller svalgtub sättas in. Observera att svalgtub endast får användas om patienten är medvetslös.

Placera patienten i stabilt sidoläge om du av någon anledning tillfälligt måste lämna patienten.

Bildspel: Så här skapar du fria luftvägar med hjälp av haklyft

Bildspel: Så här skapar du fria luftvägar med hjälp av käklyft

Främmande kropp

Om en främmande kropp täpper till luftvägarna måste den omedelbart avlägsnas. Bäst effekt har patientens egen luftström. Be därför alltid patienten att hosta. Om det inte är möjligt eller om den främmande kroppen inte lossnar måste du utföra fler åtgärder. Läs mer i Vårdhandbokens text om luftvägsstopp.

Kroppsvätskor

Kräkning och sekret orsakar ofta ofria luftvägar om en patient har nedsatt vakenhet. Rensugning av luftvägarna är viktigt för att skapa fri luftväg och för att förhindra aspiration. Stabilt sidoläge kan med fördel användas för att minska risken för aspiration om patienten i övrigt har en fri luftväg.

Svullnad i luftvägarna

Utför följande åtgärder i händelse av svullnad i luftvägarna:

 • Larma enligt åtgärdsplan.
 • Försök hålla fri luftväg.
 • Koppla 15 L syrgas på reservoarmask.
 • Förbered eventuella läkemedel såsom adrenalin vid misstänkt anafylaxi. Intubering och ytterligare läkemedelshantering är ofta nödvändig.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan