• Du har valt: Sörmland

Infektionstecken

Patienten ska få information om att vara uppmärksam på infektionstecken som

  • rodnad
  • svullnad
  • tilltagande smärta
  • ökad mängd sårvätska
  • värmeökning
  • feber.

Om ett eller flera av dessa symtom uppträder ska patienten vända sig till vården för bedömning och ställningstagande till behandling [13]. En orsak till infektion kan vara att suturer har blivit kvar i såret och förhindrar sårläkning. Det finns ingen tydlig evidens som stödjer vilken typ av sårförband, alternativt att såret inte täcks av något sårförband alls, som kan bidra till att förhindra postoperativa sårinfektioner [36].

Läs mer om omläggning vid sårinfektion i Vårdhandbokens texter om sårbehandling.

Sårruptur

Ibland kan suturerna ge vika och då uppstår en sårruptur, det vill säga såret spricker upp innan det läkt ihop tillräckligt [29,32,33]. Detta kan till exempel bero på låg hållfasthet i suturmaterial eller knutar, att tråden skär igenom vävnaden om den är hårt åtdragen eller att vävnaden är försvagad av exempelvis inflammation eller bakgrundssjukdom. Rökning [33], hög ålder, övervikt och infektion kan påverka sårläkningen med risk för att såret spricker upp. För tidigt tagna suturer eller sårinfektion kan också vara  anledning till sårruptur [29,32,33].

Sårgranulom

En irritation i såret på grund av infektion eller en mekanisk retning kan leda till ett sårgranulom, som är en röd, fast, lättblödande resistens i såret eller i anslutning till en sutur. Granulomet leder ofta till att såret fortsätter att vätska efter att övriga delar av såret läkt ihop.

Ett granulom kan med fördel tas bort kirurgiskt, med laser [47], kryoteknik [48], ultraljud [49] eller behandlas med silvernitrat, en så kallad lapispenna [48]. Lapis består av silvernitrat och är toxiskt vilket betyder att det ska användas med försiktighet och på rätt indikationer. Även en grupp 3 steroider används och effekten kan förstärkas med tryck från kompresser [50,51]. Den behandlingen kan dock ta lite längre tid. I litteraturen saknas vägledning och evidens kring vilka val som är mest effektiva och därför kan det se olika ut. Fler välgjorda studier behövs för att säkerställa mest lämpade val [49]. Följ alltid läkares ordination.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan