• Du har valt: Sörmland
Läkemedelsbehandling

Medicintekniska produkter för transfusion, infusion och injektion

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Medicintekniska produkter för transfusion, infusion och injektion - Översikt

  Med hjälp av medicintekniska produkter kan läkemedel, infusionslösningar och sondnäring tillföras patienter antingen peroralt, intravenöst, intratekalt, epiduralt, intramuskulärt eller subkutant. Dessa produkter används idag inom alla verksamhetsområden.

 • Säkerhetsfunktioner

  En harmoniserad standard för infusionsutrustning finns, EN 60601-2-24. Den tar bland annat upp många av infusionsutrustningens säkerhetsfunktioner.

 • Pumpar, infusionsaggregat, infusionsregulator

  Nutritionspumpar är vanliga, inom såväl intensivvård som inom hemsjukvård. Det medför att många olika personalkategorier, liksom patienter och närstående, kommer i kontakt med dessa pumpar.

 • Specialfunktioner

  Varje infusionspump är en dator och innehåller programvara för att utföra komplicerade beräkningar och styrning av infusionsterapin. I vissa modeller används processorns inbyggda förmåga till olika beräkningar.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om medicintekniska produkter för transfusion, infusion och injektion.

Till toppen av sidan