• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

   • Shaw ME, Lee A. Ophthalmic nursing. 5th. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2017.

   Regelverk

   Till toppen av sidan