• Du har valt: Sörmland
Ögondroppar, ögonsalva

Att ge läkemedel i ögonen med ögondroppar och ögonsalva

En del ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Det kan kännas obehagligt att droppa kalla ögondroppar i ögonen. Den förpackning man för tillfället använder kan därför förvaras i rumstemperatur.

Om du är osäker på om droppen träffat ögat är det inte farligt att droppa en droppe till, direkt inom 1 minut, då överskott rinner ut. Väntar man längre tid och upprepar en dos finns det risk för överdosering. Droppstöd och droppskydd kan vara till hjälp och kan beställas av vårdgivaren från apotek och förskrivas av sjuksköterska till patient.

Handskar kan användas vid exempelvis riklig tårproduktion, samt vid tecken på infektion.

Att ge ögondroppar.
Att ge ögonsalva.

Gör så här:

  • Be personen att hålla huvudet lätt bakåtlutat och titta uppåt.
  • Dra sedan försiktigt ner det undre ögonlocket så att det bildas ett mellanrum där ögondroppen kan ges.
  • Droppa en droppe av det ordinerade läkemedlet på ett sådant sätt att tubens eller flaskans spets inte vidrör ögat. Vid applicering av salva läggs en cirka 1 cm lång salvsträng i ögat. 
  • Det är endast en del av droppen respektive salvans mängd som får plats i ögat och därför är det naturligt att överskott får torkas bort under ögat efter applicering. Undvik att fingrarna kommer i kontakt med tårarna eller ögonläkemedlet som rinner ut på kinden, använd en ren kompress vid behov.
  • Be patienten blunda en stund.

Att ge barn ögondroppar

Låt barnet ligga ner och blunda. Droppa en droppe i ögonvrån och be barnet titta upp eller lyft på det övre ögonlocket så att droppen rinner in. Stöd huvudet om barnet är rörligt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan