• Du har valt: Sörmland
Sugning av luftvägar

Film om sugning av övre luftvägar

Här kan du titta på en undervisningsfilm som visar tillvägagångssättet vid sugning av övre luftvägar. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

Tillägg till filmen 

Även annan skyddsutrustning som till exempel visir och skyddsglasögon/munskydd kan behöva användas. Se lokala anvisningar.

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan