• Du har valt: Sörmland
Sugning av luftvägar

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sugning av luftvägar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Byte av filter i sugflaskans lock.
  • Rengöring av sugflaska och suglock.
  • Oxygenbehandling i beredskap eller ökad tillförsel i samband med rensugning.
  • Val av sugkateter - böjd eller rak, läs mer på sidan Förberedelser.
  • Skyddsutrustning - särskilda rekommendationer i patientnära vård vid covid-19.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan