• Du har valt: Sörmland
Trakeostomi

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom trakeostomi.

Vad är en trakeostomi?
Varför görs trakeostomi?
Vad bör ingå i dokumentationen om trakeostomin i patientjournalen?
Under vilka förutsättningar kan trakeostomivård delegeras om patienten vårdas i hemmet?
Trakealkanyl med kuff, trakealkanyl med innerkanyl och silverkanyl är olika typer av kanyler men vad är en fenestrerad kanyl?
Vad är viktigaste förutsättningen för att patienten ska kunna tala när han/hon har en trakealkanyl?
När får inte talventil användas?
Hur ska flergångs innerkanyl rengöras såvida inte lokala anvisningar säger något annat?
Varför är det bra att vara två personer vid byte av kanylband?
Det är vanligt med ansamling av sekret i luftvägarna till följd av nedsatt hostförmåga hos patienter med trakealkanyl. Hur åtgärdas det?
Vilket av följande hjälpmedel ska alltid finnas i närheten av patienten?
Till toppen av sidan