• Du har valt: Sörmland
Nutrition

Nutrition, parenteral

Innehåll

Visa innehåll som:
Nutrition, parenteral - Översikt

Parenteral nutrition innebär att vätska och näring ges intravenöst. Med parenteral nutritionsbehandling avses alla former av nutritionsstöd till blodbanan exempelvis de lösningar där alla energigivande näringsämnen finns allt i ett, så kallade trekammarpåsar, men även glukosdropp, fettemulsioner och aminosyralösningar.

Indikationer och kontraindikationer

Observera att patienten inte bör utsättas för onödig svält i samband med utredningar eller inför medicinska och/eller operativa behandlingar. Välnutrierade patienter kan tillåtas att endast ha hypokalorisk glukosbehandling i upp till 7 dygn (ESPEN).

Energi-, närings- och vätsketillförsel

Energibehovet varierar med ålder, kön, kroppsvikt, aktivitet och sjukdomstillstånd. Vid parenteral nutritionsbehandling är det alltid bättre att lägga sig på en lägre energinivå i inledningsskedet för att undvika överdosering.

Infusion, administration och hygien

Trekammarpåsar förvaras i rumstemperatur. Tillsats av vitaminer och mineraler görs efter att påsen blandats i direkt anslutning till administrering. Även tillsats av eventuella elektrolyter. Näringslösningen är hållbar i 24 timmar.

Kontroller och utvärdering

Kontrollera dagligen patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation. Patienter som ges PN ska kontrolleras dels med avseende på behandlingsresultatet, dels med avseende på eventuella biverkningar av behandlingen.

Parenterala lösningar

För att få bästa resultat med den parenterala nutritionsbehandlingen är det viktigt med en noggrann bedömning av patientens aktuella behov.

Komplikationer

Vid svår undernäring eller om patienten varit utsatt för långvarig svält eller fasta är det högre risk för så kallad metabol överbelastning (refeeding syndrom).

Dokumentation och informationsöverföring

Parenterala näringslösningar ordineras av läkare i läkemedelsjournal. Sjuksköterska dokumenterar tidpunkt för påkopplat dropp och mängd som patienten fått.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om nutrition, parenteral.

Till toppen av sidan