• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nutrition

Nutrition, parenteral

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Nutrition, parenteral - Översikt

  Parenteral nutrition innebär att vätska och näring ges intravenöst. Med parenteral nutritionsbehandling avses alla former av nutritionsstöd till blodbanan exempelvis de lösningar där alla energigivande näringsämnen finns allt i ett, så kallade trekammarpåsar, men även glukosdropp, fettemulsioner och aminosyralösningar.

 • Indikationer och kontraindikationer

  Observera att patienten inte bör utsättas för onödig svält i samband med utredningar eller inför medicinska och/eller operativa behandlingar. Välnutrierade patienter kan tillåtas att endast ha hypokalorisk glukosbehandling i upp till 7 dygn (ESPEN).

 • Energi-, närings- och vätsketillförsel

  Energibehovet varierar med ålder, kön, kroppsvikt, aktivitet och sjukdomstillstånd. Vid parenteral nutritionsbehandling är det alltid bättre att lägga sig på en lägre energinivå i inledningsskedet för att undvika överdosering.

 • Infusion, administration och hygien

  Trekammarpåsar förvaras i rumstemperatur. Tillsats av vitaminer och mineraler görs efter att påsen blandats i direkt anslutning till administrering. Även tillsats av eventuella elektrolyter. Näringslösningen är hållbar i 24 timmar.

 • Kontroller och utvärdering

  Kontrollera dagligen patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation. Patienter som ges PN ska kontrolleras dels med avseende på behandlingsresultatet, dels med avseende på eventuella biverkningar av behandlingen.

 • Parenterala lösningar

  För att få bästa resultat med den parenterala nutritionsbehandlingen är det viktigt med en noggrann bedömning av patientens aktuella behov.

 • Komplikationer

  Vid svår undernäring eller om patienten varit utsatt för långvarig svält eller fasta är det högre risk för så kallad metabol överbelastning (refeeding syndrom).

 • Dokumentation och informationsöverföring

  Parenterala näringslösningar ordineras av läkare i läkemedelsjournal. Sjuksköterska dokumenterar tidpunkt för påkopplat dropp och mängd som patienten fått.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om nutrition, parenteral.

Till toppen av sidan