• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Gottsch JD. Surveillance and control of epidemic keratoconjunctivitis. Trans Am Ophthalmol Soc. 1996;94:539-87.
  2. Gonzalez-Lopez JJ, Morcillo-Laiz R, Munoz-Negrete FJ. Adenoviral keratoconjunctivitis: an update. Arch Soc Esp Oftalmol. 2013;88:108-15.
  3. Caspari G, Wassill H.. Nosocomial infections of the eye. In: Kramer A, Behrens-Baumann W, editors. Antiseptic prophylaxis and therapy in ocular infections : principles, clinical practice and infection control.. Basel: Krager. 2002;
  4. Walder M. Desinfektion av ytor och föremål. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  5. Hamada N, Gotoh K, Hara K, Iwahashi J, Imamura Y, Nakamura S, et al. Nosocomial outbreak of epidemic keratoconjunctivitis accompanying environmental contamination with adenoviruses. J Hosp Infect. 2008;68(3):282-8.
  6. Dart JK, El-Amir AN, Maddison T, Desai P, Verma S, Hughes A, et al. Identification and control of nosocomial adenovirus keratoconjunctivitis in an ophthalmic department. Br J Ophthalmol. 2009;93(1):18-20.
  Till toppen av sidan