• Du har valt: Sörmland

Innehåll

Visa innehåll som:
Blodburen smitta - Översikt

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv).

Smittämnen

Hepatit B är ett virus som infekterar levern och smittar via blod eller sexuellt. Smittämnet förekommer över hela världen. Den kliniska bilden vid akut smitta varierar från symtomfrihet till fulminant leversjukdom.

Smittöverföring, smittrisker, rutiner

Patienter och personal kan vara bärare av blodburen smitta utan att det är känt. Smitta kan ske både mellan patienter och mellan patienter och personal. Det finns smittrisker med all medicinsk utrustning där kroppsvätska eller vävnad riskerar att överföras mellan individer.

Vaccination, profylax, behandling vid smittorisk

Personalgrupper som i sitt arbete bedöms ha ökad risk för att komma i kontakt med blod ska erbjudas vaccination mot hepatit-B (AFS 2005:1 och Folkhälsomyndigheten 2018).

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blodburen smitta.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om blodburen smitta.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom blodburen smitta.

Till toppen av sidan