• Du har valt: Sörmland
Blodburen smitta

Blodburen smitta - Översikt

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). I många delar av världen är de vanligt förekommande. I Sverige omfattas de av smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar och ska anmälas av den behandlande läkaren. Den som är smittbärare får genom sin behandlande läkare förhållningsregler för att begränsa smittspridningen.

Även andra smittämnen kan överföras via blod, exempelvis hepatit D, Humant T-lymfotropt virus (HTLV I och HTLV II), syfilis, Cytomegalvirus (CMV), Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Leishmaniasis, malaria och några olika bakterier men risken för överföring är betydligt mindre. I Sverige testas alla blodgivare för hepatit B, hepatit C, syfilis och hiv.

Antalet anmälda fall av blodburen smitta i Sverige ligger på en internationellt sett låg nivå och en minoritet av fallen beror av nysmitta inom landet. Se statistik om hepatit B, hepatit C och hiv på Folkhälsoinstitutets webbsida, länk finns under Referenser. Antalet rapporterade fall av vård- och yrkesrelaterad smitta i Sverige är mycket lågt.

Till toppen av sidan