• Du har valt: Sörmland
  • Vid misstanke om felaktiga varm- eller kallvattentemperaturer ska alltid fastighetsansvarig kontaktas. Detsamma gäller om vattentrycket upplevs vara för lågt. [3] Tappningsstället bör inte användas i väntan på åtgärd.
  • Duschar med självstängande handdusch utgör en risk för tillväxt av legionella. Dessa bör därför inte förekomma i vårdmiljö. Självstängande duschar med automatisk tömning kan vara ett alternativ.
  • Duschar bör monteras så att stillastående vatten i duschslangen undviks. Ljustät duschslang bör användas samt förses med stora hål i strilmunstycket för att undvika aerosolbildning.
  • Kranar, duschar och andra tappställen som inte längre används tas bort och ledningarna pluggas vid stamledningen. Blindgångar ska undvikas. [3]
  • Vid befuktning av andningsvägar ska alltid sterilt vatten användas. Som exempel kan nämnas syrgasbehandling och läkemedelsinhalation. [6]
  • Rengöring av innerdelar till trakealkanyler, nebuliseringskoppar och liknande ska avslutas med sköljning i sterilt vatten alternativt natriumklorid.
  • Munvård vid aspirationsrisk(exempelvis respiratorvård) ska utföras med sterilt vatten.
  • Bubbelbad och luftfuktare är utrustning som skapar vattenaerosol och är därför inte lämpligt i vårdmiljö.[6]
  • Ismaskiner har ett system som gynnar tillväxt av legionella och andra bakterier och är därför inte lämpligt i vårdmiljö. [6]
  • Genomspolning av vattensystemet bör ske om tappningsställen stått oanvända en längre tid, till exempel efter semesterstängningar eller långhelger.

Vid påvisad legionella hos patient eller i tappvatten ska åtgärder vidtas. Följ lokala riktlinjer. Dessa ska innehålla anvisningar om vem man vänder sig till för samordning av insatser. Desinfektion av ett varmvattensystem är möjlig med hetvattenspolning i 70-gradigt vatten. [3]

Regionala tillägg

Till toppen av sidan