• Du har valt: Sörmland
Skabb

Behandling

Efter diagnos på indexpatienten ska patienten och alla nära kontakter, oberoende av symtom, behandlas samtidigt.

I Sverige sker behandling i första hand med disulfiram-bensylbensoat, kutan emulsion, som smörjs in över hela kroppen, utom huvudet, och ska sitta kvar i 24 timmar. När det gäller spädbarn och de patienter med krustös skabb ska även huvudet behandlas. Om medlet tvättas bort under behandlingsdygnet ska huden omedelbart smörjas in på nytt. Vid säkerställd diagnos och vid svåra symtom upprepas behandlingen efter 7-10 dagar. 

Smittfrihet uppnås vanligen efter 24 timmar vid korrekt utförd behandling med kutan emulsion.

Vid krustös skabb, utbredda förändringar, svårigheter att utföra lokal behandling,  complianceproblem och thiuramöverkänslighet är systembehandling med ivermectin (licenspreparat) ett bra alternativ och doseras efter vikt. Innan behandling med ivermectin är det viktigt att fjäll och krustor avlägsnas med salicylsyrehaltig salva. Komplettera eventuellt med lokalbehandling, disulfiram-bensylbensoat, särskilt under naglarna. Behandlingen upprepas efter 7-10 dagar.

Doseringstabell tablett ivermectin (Stromectol® 3 mg)

Vikt Antal tabletter
15 - 24 kg 1
25 - 35 kg 2
36 - 50 kg 3
51 - 65 kg 4
66 - 79 kg 5
80 - 94 kg 6
94 - 104 kg 7

Under graviditet och amning, samt för behandling av små barn (äldre än två månader), är lokalbehandling med permetrinkräm 5% (licenspreparat) ett alternativ. Krämen appliceras över hela kroppen, när det gäller spädbarn även huvudet, och ska tvättas av efter 8-14 timmar 

När behandlingen avslutats ska kläder, handdukar och sängkläder tvättas i minst 60 grader. Kläder, skor och handskar som inte kan tvättas ska vädras 3-5 dygn.

Krustös skabb - vilka ska behandlas?

  • Anhöriga som bor under samma tak eller som varit  i nära fysisk kontakt i samband med besök.
  • Vårdpersonal som deltagit i omvårdnadsnära moment.
  • Medpatienter/boende som delat rum/sällskapsrum.
  • Personal som smittats får "vanlig" skabbinfektion och deras kontakter behandlas på vanligt sätt.
  • Vad gäller övriga, inte så nära kontakter, ska skabbdjur konstateras innan behandling.

På äldreboenden, gruppbostäder med mera behövs innan behandling en kartläggning  av hur många i omgivningen som ska behandlas både när det gäller personal och boende. Det bör finnas en lokal anvisning som beskriver hur handläggningen ska ske.

Särskilda hygienrutiner vid krustös skabb

Vid vård och omsorgsmoment samt vid hantering av textilier hos patient/boende ska personalen använda skyddsutrustning för engångsbruk i form av handskar, långärmat plastförkläde eller skyddsrock med långa ärmar. Särskilda hygienrutiner bör även gälla vid vård av exponerade patienter/boende till dess att avskrivning kan ske.

Före behandling

Före behandling duscha och tvätta huden. Krustor och hudavlagringar, särskilt på händer och fötter, avlägsnas med salicylsyrehaltig salva eller kräm. Huden, även rivmärken och sårkanter, ska vara insmord med disulfiram-bensylsoat, kutan emulsion, i 24 timmar. Om den tvättas av under behandlingsdygnet ska huden omedelbart smörjas in igen. Skrubba och peta rent under naglarna, som ska vara korta

Efter behandling

  • När behandlingen avslutats ska kläder, handdukar och sängkläder tvättas i minst 60 grader. Kläder, skor, huvudbonad och handskar som inte kan tvättas ska vädras 3-5 dygn eller packas i plastpåse i 5 dygn. Även efter framgångsrik behandling kan klådan kvarstå i flera veckor beroende på den allergiska reaktionen på döda djur som finns kvar i huden.
  • Rummet med möbler och mattor ska rengöras noga då fjäll och krustor kan innehålla skabbdjur som utanför huden överlever mindre än 5 dygn. De textila möbler som inte går att ställa undan eller inte kan rengöras ska täckas med ett lakan i 5 dygn. Städutrustning ska vara rumsbunden. 
  • Dessa tvätt- och städrutiner ska även omfatta gemensamhetsutrymmen på särskilda boendeformer. 
  • Hjälpmedel som rullstolar och rullatorer ska rengöras med rengöringsmedel och vatten och därefter desinfekteras med ytdesinfektionsmedel. Skabbdjur är känsliga för uttorkning och överlever inte 50 grader. Innan ytterligare behandling genomförs ska levande djur ha konstaterats.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan