• Du har valt: Sörmland
Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler - Översikt

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om vård- och omsorgstagaren bär på en känd smitta eller inte (SOSFS 2015:10, AFS 2018:4).

Vårdgivare ska se till att arbetstagare har kunskap om och tillämpar basala hygienrutiner samt ges regelbunden kompetensutveckling inom vårdhygien (HSL 2017:30, SFS 1985:125, AFS 2018:4, SOSFS 2011:9) [1].

Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg och är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner [2].

Basala hygienrutiner innefattar regler för

  • handhygien
  • skyddshandskar och skyddskläder
  • visir eller munskydd i kombination med skyddsglasögon
  • arbetskläder
  • hår och skägg
  • smycken och bandage på händer och underarmar.

Nedanstående symbol används i Vårdhandboken där basala hygienrutiner ska tillämpas.

Till toppen av sidan