• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Almqvist B, Svenska audiologiska metodboksgruppen (SAME). Metodbok i praktisk hörselmätning. 2. uppl. Bromma: C-A Tegnér AB; 2004.
  • Almqvist B, Svenska audiologiska metodboksgruppen (SAME). Handbok i hörselmätning. Bromma: C-A Tegnér; 2004.
  • Borryd A, Smeds K, Leijon A. Hörapparatutprovning. Bromma: C-A Tegnér AB; 2000.
  • Tjänster vid utprovning av hörapparater. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2010.
  • Akustik - Audiometriska undersökningsmetoder - Del 1: Tonaudiometri med luft- och benledning (ISO 8253-1:2010).. Stockholm: Swedish Standard Institute (SIS); 2010.
  • Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning - Landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012.
  • Arlinger S. Hörselrehabilitering till vuxna: rapport från expertgruppen för hörselvård. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); 2008.

  Regelverk

  Till toppen av sidan