• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Artärkateter

Avlägsnande

Artärkatetern bör avlägsnas så fort som den inte används frekvent längre. Det finns risk för blödning vid borttagande av artärkateter. Utökad kompression och observation kan behövas för patienter med blödningsbenägenhet. Vid borttagande av artärkateter i arteria femoralis kan kompressionshjälpmedel såsom Femostop® användas.

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Skyddshandskar.
 • Omläggningsset.
 • Eventuellt suturborttagare.
 • Klorhexidinsprit 5mg/mL.
 • Sterila eller höggradigt rena kompresser.
 • Eventuell odlingsremiss.
 • Eventuellt odlingsrör.

Tillvägagångssätt

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde.
 3. Desinfektera dina händer och underarmar. Låt lufttorka.
 4. Ta på rena skyddshandskar.
 5. Ta bort polyuretanfilmen, stäng flow-switch, ta bort eventuella suturer, desinfektera insticksstället med klorhexidinsprit 5 mg/mL. Låt lufttorka.
 6. Dra ut katetern utan att vidröra huden. En kompress trycks omedelbart mot insticksstället. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
 7. Trycket över artären kvarhålls i tio minuter. Observera eventuell blödning vid det gamla insticksstället under någon timme. Ibland kan det bli aktuellt med tryckförband, till exempel vid blödningsbenägenhet. Kom ihåg att kontrollera den perifera cirkulationen vid användning av tryckförband.
 8. Prov tas eventuellt för odling på kateterspetsen enligt läkarordination [4].
 9. Dokumentera.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan