• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Central venkateter

Blodprov och blododling via CVK

Blodprov via central venkateter

Provtagning kan göras från central venkateter (CVK). Vid provtagning används antingen vacutainerhållare, adapter och rör eller spruta.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock vid behov.
 3. Desinfektera händerna.
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Desinfektera injektionsmembran. Injektionsmembran desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 6. Aspirera 5-10 mL blod som kasseras som ”slask”.
 7. Ta de prover som ordinerats.
 8. Spola systemet med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Det är viktigt med denna mekaniska rengöring. Byt injektionsmembran om dessa inte kan spolas helt rena.
 9. Dokumentera.

Lokala anvisningar kan finnas angående:

 • Provtagning ur CVK gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma.
 • Provtagning ur CVK gällande koagulationsprover då heparinlås används.

Regionala tillägg

Blododling via central venkateter

Blododling ur CVK tas antingen för att patienten är svårstucken eller vid misstanke om kateterrelaterad infektion.

Vid misstanke om kateterrelaterad infektion tas blododling samtidigt (inom 15 minuter) både perifert och ur CVK [13]. Detta kallas parad blododling eller blododling med tidsskillnad. För att styrka förekomst av kateterrelaterad infektion bör odling på blod taget ur CVK vara positiv (med samma bakterie) > 120 minuter före växt i perifer blododling [14-16]. Vid flerlumen-CVK bör prov tas ur varje skänkel. Överväg att ta den perifera blododlingen först eftersom patienten inte sällan är svårstucken.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock vid behov.
 3. Desinfektera händerna.
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Desinfektera injektionsmembran. Injektionsmembran desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 6. Desinfektera även membranet till blododlingsflaskorna under minst 5 sekunder. Låt desinfektionsmedlet torka.
 7. Slaskrör tas enligt mottagande laboratoriums anvisning.
 8. Ta de blododlingar som ordinerats, den aeroba först.
 9. Spola systemet med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Det är viktigt med denna mekaniska rengöring. Byt injektionsmembran om dessa inte kan spolas helt rena.
 10. Dokumentera.

Lokala anvisningar kan finnas angående:

 • Val av desinfektionsmedel.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande rutiner för ”slask” rör.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar angående blododling tagen ur CVK.

Regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan