• Du har valt: Sörmland
Katetrar, sonder och drän

Kateterisering av urinblåsa

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Kateterisering av urinblåsa - Översikt

  Kateterbehandling av urinblåsan ordineras med angiven indikation samt planerad behandlingstid alternativt tidpunkt för omprövning.

 • Indikationer och kontraindikationer

  Svårighet att tömma urinblåsan: Akut eller kronisk urinretention. Lagring av urin i urinblåsan bör undvikas: Övre urinvägsinfektion. Koagelbildande blödning i urinen. Njurskador med risk för reflux och påverkad njurfunktion.

 • Egenvård och information till patienten

  Patientundervisningen bör leda till förståelse för anledningen till behandlingen och insikt i nedre urinvägarnas anatomi och funktion. Egenvård bör uppmuntras så att patienten kan upprätthålla så mycket som möjligt av sin normala aktivitet

 • Katetrar och övrigt material vid kvarliggande kateter

  Urinkateter väljs i samråd med den ordinerande läkaren. Evidensbasering av val av katetermaterial för kvarliggande katetrar har ännu inte lyckats.

 • Principer vid kateterisering

  Ett aseptiskt arbetssätt bör tillämpas, det vill säga att produktens renhetsgrad bevaras. Katetern kan behållas steril vid införandet i urinblåsan på olika sätt, exempelvis genom att använda steril handske, steril pincett eller genom att mata in katetern med hjälp av dess innerförpackning.

 • Enstaka och intermittent

  Enstaka kateterisering görs för att mäta blåstömningsförmåga eller administrera läkemedel. Tillvägagångssätt är detsamma som vid intermittent kateterisering.

 • Suprapubisk

  Suprapubisk urinkateter är en kvarliggande kateter som placeras i urinblåsan genom bukväggen och kan användas av både män och kvinnor.

 • KAD, kvinna

  Utöver basala hygienrutiner är det nödvändigt att ha god belysning vid kateterisering.

 • KAD, man - inklusive film

  Använd inte gel med tillsats av desinfektionsmedel om det ska tas prov för urinodling i samband med kateteriseringen.

 • Komplikationer

  Kateterbehandling av urinblåsan ordineras av läkare med angiven indikation samt planerad behandlingstid alternativt tidpunkt för omprövning.

 • Urinodling

  Prov för urinodling ska tas enligt provtagningsanvisningar från det mottagande mikrobiologiska laboratoriet.

 • Intermittent tömning, blåssköljning och instillation

  Blåsträning/intermittent tömning innebär att urinen inte tillåts att rinna ut  kontinuerligt genom katetern som istället  töms vid behov eller vid utsatta tider. En konstant nötning av katetertippen mot blåsväggen undviks och urinblåsans storlek bibehålls bättre under kateterbehandlingen.

 • Lokala anvisningar

  Inom området kateterisering av urinblåsa kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om kateterisering av urinblåsa.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om kateterisering av urinblåsa.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom kateterisering av urinblåsa.

Till toppen av sidan