• Du har valt: Sörmland
Kateterisering av urinblåsa

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom kateterisering av urinblåsa. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Längden på katetern anpassas till patientens kön och konstitution, hur långt ungefär är mannens urinrör?
Hur långt ungefär är kvinnans urinrör?
Vilken huvudsaklig fördel finns det med intermittent kateterisering, alltså att urinblåsan töms regelbundet flera gånger/dag jämfört med kvarliggande kateter?
Hur stor mängd bedövningsgel behöver minst användas vid kateterisering av män med kateter utan glideffekt?
Vid kateterisering med så kallad hydrofil kateter innan inläggning. Vilken vätska används vanligen inom slutenvården?
Varför sprutas bedövningsgelen in i två steg vid kateterisering av man?
Vad är en normal tömningsfrekvens av urinblåsan?
Vad innebär aseptik vid kateterisering?
Vad är biofilm?
Är det viktigt att dokumentera indikation till kateterbehandling?
Till toppen av sidan