• Du har valt: Sörmland
Katetrar, sonder och drän

Märkning av in- och utfartsvägar

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Märkning av in- och utfartsvägar - Översikt

  Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Patientsäkerhet beskrivs i lagen som ett skydd för patienten mot vårdskada vilket innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits.

 • Märkning

  Tydlig märkning av patienters samtliga in- och utfarter minskar risken för felkoppling. Märkningen placeras distalt på in- och utfarterna och ska ge information om vilken typ av infart det rör sig om.

 • Åtgärder för att minska risken för felkoppling

  Om läkemedel, infusioner och sondnäring ges i fel infart kan det få allvarliga konsekvenser. Åtgärder för att minska risken för felkoppling är därför viktiga.

 • Ansvar och dokumentation

  En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av en patient. Den person som lägger in- respektive utfarten ansvarar för att märkning av denna sker på ett korrekt sätt och att väsentliga uppgifter om genomförda åtgärder dokumenteras i patientjournalen.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om märkning av in- och utfartsvägar.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom märkning av in- och utfarter.

Till toppen av sidan