• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Märkning av in- och utfartsvägar

Åtgärder för att minska risken för felkoppling

Om läkemedel, infusioner och sondnäring ges i fel infart kan det få allvarliga konsekvenser. Risken för felkoppling finns eftersom vissa produkter har likartad fattning.

För att förstärka säkerhetssystemet och minska risken för förväxling mellan enteral- och intravenös tillförsel av till exempel läkemedel, har specifika enterala/orala sprutor i en avvikande färg utvecklats. Dessa sprutor har också en annan fattning i spetsen som inte kan kopplas till en intravenös infart. Därför ska endast enterala/orala sprutor användas vid enteral tillförsel av läkemedel. Även infusionsaggregat för enteralt bruk har en annorlunda fattning och passar inte till intravenösa infarter [3]. Specifik enteral/oral spruta är ofta märkt av tillverkaren. Om inte förmärkt spruta används ska sprutan förses med etikett "Endast för sondmatning". Andra tillbehör som kan behöva användas ska också märkas.

Infusionsaggregat som används vid kontinuerlig epidural infusion har samma fattning som de aggregat som används till intravenösa infusioner. För att minska risken att läkemedel av misstag injiceras epiduralt ska dessa aggregat inte ha sidokopplingar. För att ytterligare öka säkerheten finns även särskilda infusionsaggregat för epiduralt bruk där slangen är gulfärgad för att skilja dem från aggregaten som används vid intravenösa infusioner [2].

Till toppen av sidan