• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenslista

  1. SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet
  2. Smetzer JL, Cohen MR. Kapitel 12. Preventing Medication Errors Related to Drug Delivery Devices. I: Cohen MR, redaktör. Medication Errors. 2. Washington: American Pharmacists Association; 2007.
  3. Läkemedelsverket. Enteral läkemedelsadministrering: nytt kunskapsstöd (pdf). Uppsala: Läkemedelsverket; 2013.
  4. SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet
  Till toppen av sidan