• Du har valt: Sörmland
Märkning av in- och utfartsvägar

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom märkning av in- och utfarter. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad syftar patientsäkerhetslagen till?
På vilket sätt ökar patientsäkerheten genom märkning av in- och utfarter?
Varför ska som exempel märkningen vara "central venkateter" i stället för "CVK"?
Vem har ansvar för att märkning sker?
När ny märkning krävs under användningstid utförs den av vem?
Vilken typ av märkning rekommenderar Vårdhandboken för in- respektive utfarter?
Var någonstans bör märketiketten sättas?
Vem ansvarar för att det finns rutiner för hur märkning ska gå till?
Till toppen av sidan