• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier. Metodbeskrivningen är bedömd att ha ett starkt vetenskapligt underlag.

  Referenser

  1. Damber J-E, Peeker R. Urologi. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  2. Adamo R, Saad Wael EA, Brown DB. Management of nephrostomy drains and ureteral stents. Tech Vasc Interv Radiol. 2009;12(3):193-204.
  3. Hausegger KA, Partugaller HR. Percutaneous nephrostomy and antegrade ureteral stenting: technique-indications-complications. Eur Radiol. 2006;16(9):2016-30.
  4. Radecka E, Magnusson A. Complications associated with percutaneous nephrostomies. A retrospective study. Acta Radiol. 2004;45(2):184-8.
  5. Ramchandani P, Cardella JF, Grassi CJ, Roberts AC, Sacks D, Schwartzberg MS, et al. Quality improvement guidelines for percutaneous nephrostomy. J Vasc Intery Radiol. 2003;14(9 Pt 2):S277-81.
  6. Watson RA, Esposito M, Richter F, Irwin RJ Jr, Lang EK. Percutaneous nephrostomy as adjunct management in advanced upper urinary tract infection. Urology. 199;54(2):234-9.
  7. Pabon-Ramos WM, Dariushnia SR, Walker TG, Janne d'Othée B, Ganguli S, Mdia M, et al. Quality Improvement Guidelines for Percutaneous Nephrostomy. J Vasc Interv Radiol. 2016;27(3):410-4.
  8. Bigum LH1, Spielmann ME, Juhl G, Rasmussen A. A qualitative study exploring male cancer patients' experiences with percutaneous nephrostomy. Scand J Urol. 2015;49(2):162-8.
  9. Collins S, Ortiz J, Maruffo F, Hruby GW, Pierorazio PM, Gupta M, et al. Expedited struvite-stone dissolution using a high-flow low-pressure irrigation system. J Endourol. 2007;21(10):1153-8.
  10. Giannarini G, Kessler TM, Birkhauser FD, Thalmann GN, Studer UE. Antegrade perfusion with bacillus Calmette-Guérin in patients with non-muscle-invasive urothelial carcinoma of the upper urinary tract: who may benefit?. Eur Urol. 2011;60(5):955-60.
  11. Hayashida Y, Nomata K, Noguchi M, Eguchi J, Koga S, Yamashita S, et al. Long-term effects of bacille Calmette-Guérin perfusion therapy for treatment of transitional cell carcinoma in situ of upper urinary tract. Urology. 2004;63(6):1084-8.
  12. Hedin G. Desinfektion av hud och slemhinnor. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  13. Fillingham S, Douglas J. Urological Nursing. 3. uppl. Bailliere Tindall; 2004.
  14. Hageman N, Aronsen T, Tiselius HG. A simple device (Hemostick) for the standardized description of macroscopic haematuria: our initial experience. Scand J Urol Nephrol. 2006;40(2):149-54.
  15. Elfsten K, Sundqvist P.. Urinvägsinfektion: Kartläggning av komplikationer vid nefropyelostomi - en retrospektiv singel center studie.. Svensk urologi; 2017. 3:40;

  Regelverk

  Till toppen av sidan