• Du har valt: Sörmland
Nefrostomi

Nefrostomi - Översikt

Bild som visar njurarnas urinvägar
Urinvägar.

Urinvägarna består av njurar, njurbäcken, urinledare, urinblåsa och urinrör. Njurarna har två huvuduppgifter, att avlägsna slaggprodukter ur blodet samt reglera salt- och vattenbalansen i kroppen. Det som inte går tillbaka till blodet utsöndrar njurarna i form av urin. Urinen leds normalt via urinledarna (uretärerna), en från varje njure ner till urinblåsan. Varje dygn producerar njurarna 1-2 liter urin. Normalt rymmer urinblåsan cirka 4 deciliter urin.

Vid hinder i urinledaren kan detta efter en tid medföra att njurfunktionen försämras och upphör. Om hindret sitter i båda urinledarna uppträder urinförgiftning. För att bevara njurens funktion måste urinen ledas ut genom en tunn kateter som läggs in i njurbäckenet och mynnar ut på huden strax nedanför revbenen, så kallad nefrostomi. Nefrostomi kallas ibland också för pyelostomi. Urinen samlas upp i en urinuppsamlingspåse som kopplas till katetern [1].

Bild som visar nefrostomins placering i njuren
En nefrostomi anläggs för att avlasta njuren när urinen inte kan rinna ner till urinblåsan [2].


Indikationer

Nefrostomi kan användas

  • i samband med operation, till exempel perkutan stenextraktion [3,4]
  • för att tillfälligt avlasta njuren vid hinder i urinledaren, till exempel sten, tumör och ärrbildning [4,5]
  • vid läkemedelsbehandling för att lösa upp njurstenar via nefrostomi. Även läkemedelsbehandling mot tumörer i övre urinvägarna förekommer. När behovet av nefrostomi har upphört avvecklas denna men i vissa fall behöver man ha kvar nefrostomin permanent [6-11].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan