• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Om Vårdhandboken

Aktuell produktion

Revidering av innehåll

Vårdhandbokens innehåll uppdateras kontinuerligt och varje år revideras ämnen enligt en revideringsprocess och produktionsplan. Läs mer på sidan Så här arbetar vi

Pågående revideringar 2024-07-04:

 • Artärkateter
 • Avfall, farligt
 • Blåsövervakning vid sjukhusvård
 • Cytostatika, cytotoxiska läkemedel
 • EKG
 • Fallprevention
 • Hot och våld inom vården
 • Injektioner
 • Nutrition, enteral
 • Patientens rättsliga ställning
 • PICC-line
 • Stomi
 • Trakeostomi
 • Trycksår

Du kan prenumerera på nyhetsbrev med de senaste revideringarna och även gilla Vårdhandboken på Facebook för mer information.

Nya ämnen och nytt innehåll

Förutom den kontinuerliga revideringen av innehåll i Vårdhandboken arbetar vi också med nya ämnen. Det kan ta olika lång tid för texter och annat innehåll att bli klart för publicering. Nyproduktion pågår kontinuerligt för att bredda innehållet för flera yrkesgrupper och användare. 

Bilder och filmer

Redaktionen får löpande in förslag på nya bilder och filmer. Förslagen utvecklas och prioriteras i samverkan med författare och faktagranskare.

Förslag på nytt innehåll

Om du har förslag på nytt innehåll exempelvis ett nytt ämne, bilder eller filmer, kan du kontakta redaktionen med ditt förslag.

Till toppen av sidan