• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Om Vårdhandboken

Användning av Vårdhandbokens innehåll

Här finns riktlinjer för hur du får citera och presentera Vårdhandbokens innehåll utanför webbplatsen.

Bäst att visa direkt från webbplatsen

Eftersom allt material i Vårdhandboken är framtaget och anpassat för webben bör det i största möjliga mån presenteras direkt från webbplatsen. Det är där som materialet bäst kan nyttjas. Materialet på webbplatsen består ofta av flera delar, såsom text, bild och länkar till kompletterande information. Detta bildar en helhet som ger största möjliga mervärde till besökaren. Det finns en risk att innehållet förlorar sitt sammanhang om man klipper och klistrar ihop ett eget material i till exempel Word eller PowerPoint.

Texterna i Vårdhandboken

Texterna i Vårdhandboken är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du gärna får citera delar av innehållet men du får inte använda hela texter i ett eget material.

När du citerar ska det tydligt framgå att texten kommer från Vårdhandboken. Skriv till exempel "Så här står det i vardhandboken.se om [ämnet]" eller "Text och bild från vardhandboken.se".  

Det går bra att länka till sidor på vardhandboken.se. 

Du kan även skriva ut hela sidor från Vårdhandboken. Då får du dem i en utskriftsmall med logotyp, utskriftsdatum, publiceringsdatum och vem som är författare och faktagranskare till texten.

Bilderna i Vårdhandboken

Vårdhandbokens bilder är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas för att illustrera innehåll som inte kommer från vardhandboken.se. Bilderna får inte användas i tryckt material eller i annat material med spridning eller risk för vidare spridning utanför en intern kontext.

Det går dock bra att använda bilderna i en intern kontext så som i interna utbildningar och presentationer på exempelvis en arbetsplatsträff så länge Vårdhandboken tydligt anges som källa, inklusive revideringsdatum. Innehållet i Vårdhandboken revideras kontinuerligt så det är viktigt att du håller ditt material uppdaterat. 

På sociala medier kan du lägga in en länk till innehållet antingen i texten eller under bilden.

Filmerna i Vårdhandboken

Filmer som finns publicerade på vardhandboken.se är framtagna av Vårdhandboken och kan inte publiceras på annan publik webbplats och i annan kontext. Om du däremot vill visa filmen på exempelvis en arbetsplatsträff eller i en lokal utbildning, kan du förslagsvis lägga länken till sidan i Vårdhandboken där filmen finns i en egen presentationsyta och visa filmen via klick på länken. Då visas filmen i sin rätta kontext och till det behövs inga rättigheter.

Använda Vårdhandboken i sociala medier

Du får gärna dela inlägg från Vårdhandbokens Facebooksida. Det gör du enklast genom att klicka på delaknappen på Facebook.

Det går också bra att uppmärksamma annat innehåll på vardhandboken.se. Då behöver du följa våra regler:

  • Det är bara tillåtet att använda den bild som illustrerar samma innehåll på webbplatsen. Bilder får inte tas ur sitt sammanhang och inte heller användas för att illustrera inlägg som inte är kopplade till vardhandboken.se.
  • Det ska tydligt framgå att bilder, som är upphovsrättsskyddade, kommer från Vårdhandboken. Skriv det i inlägget, gärna tidigt. Alternativt kan du tagga oss i inlägget (@vardhandboken.se), inte bara i bilden. 
  • Det ska tydligt framgå att text kommer från Vårdhandboken. Skriv till exempel "Så här står det i vardhandboken.se om [ämnet]:" eller "Text och bild från vardhandboken.se".  

Skärmdumpar

Sidhuvudet med Vårdhandbokens logotyp ska synas om du gör skärmdumpar av webbplatsen. Detta är för att skärmdumpen ska visa varifrån materialet kommer och på så sätt sätta det i ett sammanhang. Om du inte får med logotypen i skärmdumpen, ange vardhandboken.se som källa intill bilden.

Logotyp

Vårdhandbokens logotyp är varumärkesskyddad enligt varumärkeslagen (2010:1877). Detta betyder bland annat att Inera har registrerat varumärket Vårdhandboken och har därmed ensamrätt att använda logotypen. 

Till toppen av sidan