• Du har valt: Sörmland
Nasofarynxodling

Infektioner och odling

Infektioner

Övre luftvägsinfektioner orsakas huvudsakligen av virus. Ibland kan bakterier som koloniserar luftvägarna utnyttja en sådan infektion och ge upphov till en bakteriell sekundärinfektion. Oavsett om det är ett virus eller en bakterie så leder infektionen till att luftvägarnas slemhinnor blir inflammerade.

En akut bakteriell bihåleinflammation (sinuit) kan yttra sig genom att var (pus) läcker ut från käkbihålan till näshålan. En sådan rännil av var brukar benämnas "vargata" och kan ses vid inspektion av näshålan efter avsvällning av slemhinnan. Varet innehåller ofta en kombination av bakterier och vita blodkroppar. Purulent sekret kan också ha sitt ursprung inne i själva näsan vid infektion, eller från en mellanöreinfektion om det tömmer sig var via örontrumpeten ut i nasofarynx.

Odling

Nasofarynxodling är en metod som använts länge för att odla fram bakterier som kan vara sjukdomsalstrande vid bakteriell akut öroninflammation (otit), terapisvikt eller återkommande infektioner, samt vid hjärnhinneinflammation (meningit). Ett ökat behov av restriktiv användning av antibiotika samt ett ökat fokus på att insatt behandling verkligen kan förväntas vara verksamt mot de aktuella patogenerna gör att nasofarynxodling fortsatt har en plats vid oklara eller svåra infektioner i näsa, bihålor och öron samt vid pneumoni hos vuxna.

En nasofarynxodling kan inte säkert förväntas spegla patogenerna inne i bihålorna, i mellanörat eller i lungorna. För en säker diagnos behövs ett punktat direkt från bihålan eller mellanörat taget med metod som inte förorenar odlingspinnen/sekretet med exempelvis hudbakterier eller näsbakterier.

 

Indikationer för odling

  • Misstanke om lunginflammation, bihåleinflammation eller hjärnhinneinflammation.
  • Recidiverande öroninflammationer.
  • Förekomst av patogener samt resistensmönster före insättning av antibiotikabehandling.
  • I samband med byte av antibiotika och terapisvikt undersöka ovan.

Patogena bakterier som kan påvisas med nasofarynxodling inkluderar:

  • Streptococcus pyogenes (Grupp A-streptokocker), Streptococcus dysgalactiae (Grupp C/G-streptokocker), Streptococcus canis (Grupp G-streptokocker) och Streptococcus equi subsp. zooepidemicus (Grupp C-streptokocker)
  • Haemophilus influenzae
  • Streptococcus pneumoniae (pneumokocker)
  • Moraxella catarrhalis
  • Neisseria meningitidis (vid misstanke om meningit)

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan