• Du har valt: Sörmland
Nasofarynxodling

Nasofarynxodling - Översikt

Nasofarynx utgörs av området mellan den bakre näsöppningen och svalget (orofarynx), som domineras av halsmandlarna och tungans bakre delar. I nasofarynx mynnar örontrumpeten lateralt på båda sidor. Bakom mynningen ligger en ås och bakom denna en fördjupning kallad fossa Rosenmuller. Nasofarynx övre begränsning utgörs av kilbenshålans golv och bakväggen utgörs av skallbasen och halskotpelaren. Nedåt begränsas nasofarynx av öppningen ned i svalget som kan stängas till av den mjuka gommen. Stängningen hindrar att mat och dryck tränger upp i näsan när vi sväljer.

Slemhinnan i nasofarynx, näshålorna och bihålorna består av så kallat respiratoriskt cilierat epitel. I orofarynx övergår det till flerskiktat skivepitel. I nässlemhinnan finns sekretoriska körtlar som producerar slem. Genom ciliernas rörelser transporteras slemmet i riktning ut ifrån bihålorna och bakåt i näsan mot nasofarynx. Partiklar och potentiella smittämnen som kommit med inandningsluften in i näsan kan på så sätt effektivt transporteras undan genom att sväljas ned och oskadliggöras i ventrikelns sura miljö.

Övre luftvägarna.

Körteln bakom näsan

I nasofarynx bakvägg sitter den så kallade adenoiden eller "körteln bakom näsan" på barn. Adenoiden tillbakabildas i allmänhet hos vuxna eller opereras bort i samband med sömnrelaterade andningsstörningar eller återkommande öroninflammationer hos barn. På vuxna utgörs därför bakväggen vanligtvis av veckad slemhinna eller slemhinna med ärr efter operation.

Nasofarynx normalflora

Nässlemhinnan är primärt koloniserad av ett flertal bakteriearter. Dessa utgör näsans normalflora och bidrar till näsans funktion som ett immunologiskt organ. Bihålorna är däremot primärt sterila och utan bakterieväxt. Bakgrunden till denna sterilitet anses vara de höga kväveoxidnivåer som råder i bihålorna.

Hos barn i 1-7 årsåldern, som i övrigt är friska, är nasofarynx regelmässigt koloniserad med Haemophilus influenzae, pneumokocker och Moraxella catarrhalis. Det kan därför vara svårt att skilja ut om barnet har en infektion genom nasofarynxodlingen. Hos vuxna är patogenerna mer ovanliga hos friska och positiva fynd har därför ett störrre värde här.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan