• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blåsövervakning vid sjukhusvård

Symtom och diagnos av övertänjd urinblåsa

Vid övertänjning av urinblåsan kan patienten uppleva obehag och smärtor i nedre delen av buken, men de kliniska symtomen är ofta diffusa eller saknas helt. Förmågan att känna sig kissnödig är ofta nedsatt i samband med sjukhusvård och många patienter kan ha stora urinvolymer utan att känna sig kissnödiga [3,4]. Läckage av urin kan ibland vara ett kliniskt tecken på överfylld blåsa, så kallad överfyllnadsinkontinens.

Ultraljudsundersökning med en portabel blåsscanner är den vanligaste metoden för att mäta urinblåsans volym. Utrustningen är lätt att använda för vårdpersonalen och ger ett tillförlitligt mått på urinblåsans volym, vilket gör att onödiga kateteriseringar undviks [5,6,7]. Läs mer i texten Ultraljudsundersökning med portabel blåsscanner.

Om det inte går att använda en portabel blåsscanner kan kateterisering användas för att ställa diagnos, men det medför risk för urinvägsinfektion och skador på urinröret. Att palpera en stor urinblåsa är en osäker metod för att ställa diagnos och dessutom en metod som kan vara mycket smärtsam.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan