• Du har valt: Sörmland

Innehåll

Visa innehåll som:
  • Munhälsa - Översikt

    En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det sociala livet. Det gäller i alla åldrar vilket innebär att munhälsa behöver finnas med som en del av folkhälsoarbetet.

  • Vikten av en god munhälsa

    Sjukdom och åldrande ökar risken för ohälsa i munnen av flera skäl. Många äldre har dessutom flera sjukdomar samtidigt vilket gör deras hälsosituation ännu mer komplex, begreppet "skör" kan användas för att beskriva äldre personers samlade ohälsa.

  • Påverkansfaktorer för munhälsa

    Åldrande i sig kan ge en torrare slemhinna men muntorrhet är också en vanlig biverkning av medicinering. Muntorrhet minskar aptiten, försämrar munnens förmåga till självrengöring (oral clearence) och kan också ge besvär med att tugga och svälja.

  • Daglig munvård - förberedelser

    I den mån det är möjligt ska patienten själv ges tillfälle att utföra sin munvård. Samtidigt är det många, framför allt äldre och personer med behov av omvårdnad, som av integritetsskäl inte vill ha hjälp utan värjer sig både verbalt och fysiskt.

  • Daglig munvård - tandborstning

    Det är lättast att hjälpa en person med tandborstning om personen sitter på en stol eller i sin rullstol. Den som ska borsta står snett bakom och stöder patientens huvud mot sin kropp med den arm och hand som inte håller i tandborsten.

  • Daglig munvård - rengöring av munhåla

    Vid daglig munvård och rengöring ska hela munhålan inspekteras. Det är viktigt både för patienter som är tandlösa och hos dem som har tänder.

  • Daglig munvård - inspektion av munhåla

    Vid första vårdtillfället ska en munbedömning göras, lämpligen med hjälp av ett validerat munbedömningsinstrument som ROAG (Revised Oral Assessment Guide) och nödvändiga åtgärder sättas in.

  • Riskbedömning av ohälsa i munnen

    Vid bedömningen av ohälsa i munnen används instrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) [8,9,10]. Ur tandvårdens perspektiv är ROAG ett verktyg som gör det naturligt att uppmärksamma munhälsan inom all vård och omsorg och ett sätt att öka samarbetet med tandvården.

  • Tandersättningar vid förlorade tänder

    När en eller flera tänder saknas kan de ersättas med olika tandtekniska konstruktioner för att upprätthålla god tuggfunktion och estetik.

  • Tandvårdsstödet och Tandvårdslagen

    Vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar orsakar specifika problem med munhälsan och ofta behövs då en tätare kontakt med tandvården och få mer tandvård utförd.

  • Film om munhälsa

    Här kan du se en film om munhälsa. Filmen har berättarröst och visas via en tjänst som heter Mediaflow.

  • Film om munhälsa och tandvården

    Här kan du se en film om munhälsa. Filmen har berättarröst och visas via en tjänst som heter Mediaflow.

  • Filmer om munhygieniska hjälpmedel

    Här kan du lära dig mer om munhälsa. Undervisningsfilmerna visar hur mellanrumsborste, tandtrådsbygel och bitstöd kan användas vid tandborstning och tandrengöring.

  • Referenser och regelverk

    Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om munhälsa.

  • Relaterad information

    Relaterad information för Vårdhandbokens texter om munhälsa.

  • Testa dina kunskaper

    Här kan du testa dina kunskaper inom munhälsa.

Till toppen av sidan