• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Munhälsa

Daglig munvård - rengöring av munhåla

Vid daglig munvård och rengöring ska hela munhålan inspekteras. Det är viktigt både för patienter som är tandlösa och för dem som har tänder. Skapa komfort för dig och patienten genom att i förväg fundera över ergonomin, se bildserie på sidan Daglig munvård - tandborstning. Se till att du har god insyn genom att arbeta med en LED-ficklampa eller LED-pannlampa. Förbered genom att smörja med vaselin eller annan fuktgivande kräm om patientens läppar är torra.

Gör så här:

  • Om det finns beläggningar på tungan eller i gommen - rengör med en mjuk tandborste doppad i ljummet vatten. Alternativt används en skaftad torrpackad skumgummitork som doppats i ljummet vatten eller i lösning som tandvårdspersonal rekommenderat.
  • Var extra noga med att inspektera patientens omslagsveck i kinden där det gärna samlar sig mat- och läkemedelsrester för de patienter som är muntorra, har sänkt oral motorik och som spenderar stor del av dagen i sängen.
  • Låt patienten skölja med vatten.

 

Bild som visar munvård med skumgummitork
Skumgummitork är ett bra hjälpmedel vid munvård, både för hygien och komfort. Vid medvetslöshet eller vård i livets slutskede kan munslemhinnan fuktas med hjälp av skumgummitork, vilket kan vara en mycket viktig omvårdnadsåtgärd.
Bild som visar fingerskydd för munvård
Med ett fingerskydd kan assisterad munvård genomföras utan att patienten behöver gapa stort. Tänderna vilar i säkert hopbitet läge och ett mellanrum skapas mellan tandraderna på motstående sida.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan