• Du har valt: Sörmland

Protesen ska bäras dygnet runt, annars finns det risk för att ögonhålan förändras så att protesen inte längre passar. Om protesen trots allt måste tas ut och förvaras en tid ska den förvaras torrt. En plastprotes läggs i vatten några timmar innan den sätts tillbaka i ögonhålan.

Rengöring av ögonprotes

Vanligtvis räcker det att ta ut och rengöra protesen vid behov eller enligt protestillverkaren eller ögonsjukvårdens råd. Om ögonhålan är kladdig tar man ut protesen och rengör den. Ögonhålan spolas med vatten eller Natriumklorid 9 mg/mL.

Om ögonhålan och ögonfransarna är mycket kladdiga vid en infektion kan det gå lättare att ta ut ögonprotesen om man först fuktar ögonhålan med Natriumklorid 9 mg/mL samt torkar rent ögonfransar med fuktig kompress. Rengör därefter protesen samt spola ögonhålan ren enligt ovan.

En protes av akrylplast rengörs med diskmedel under rinnande vatten. Skölj sedan noggrant med vatten. En glasprotes rengörs enbart med rent ljummet vatten. Om protesen känns sträv på ytan kan den behöva bytas ut. En plastprotes byts ut cirka var sjätte år och kan behöva rengöras hos protetiker en gång per år. En glasprotes byts ut vartannat till var tredje år.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan