• Du har valt: Sörmland

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området avancerad postoperativ smärtlindring och kateterbaserad smärtlindring kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Där patienter vårdas med kateterbaserad smärtbehandling ska ska det alltid finnas lokala riktlinjer och all vårdpersonal ska genomgå utbildning om risker för komplikationer.
  • Där patienter vårdas med kateterbaserad smärtbehandling med pump ska det alltid finnas lokala riktlinjer och den personal som hanterar läkemedelspumparna ska genomgå utbildning.
  • Lokala rutiner ska finnas för om patient ska ha kvarliggande urinkateter vid epiduralbehandling eller om intermittent blåsövervakning ska ske.

Tillverkarens bruksanvisning behövs för:

  • Användningstiden på läkmedelskassetters partikelfilter (byts vanligtvis samtidigt med läkemedelskassett).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan