• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Malmström P, Liedberg F, Damberg J-E, Peeker R, red. Hematuri hos vuxna I, Urologi 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  2. Peterson LM, Reed HS. Hematuria. Primary Care. 2019;46(2):265-273.
  3. Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna [Internet]. Stockholm: Regionala cancercentrum i samverkan (RCC); 2015 [uppdaterad 2021-12-07; citerad 2023-04-27].
  4. Liedberg F, Gerdtham U, Gralen K, Gudjonsson S, Jahnson S, Johansson I, et al. Fast-track access to urologic care for patients with macroscopic haematuria is efficient and cost-effective: results from a prospective intervention study. Br J Cancer. 2016;115(7):770-5.
  5. Wong LM, Chum JM, Maddy P, Chan ST, Travis D, Lawrentschuk N. Creation and validation of a visual macroscopic hematuria scale for optimal communication and an objective hematuria index. J urol. 2010;184(1):231-6.
  6. Hageman N, Aronsen T, Tiselius HG. A simple device (Hemostick) for the standardized description of macroscopic haematuria: our initial experience. Scand J Urol Nephrol. 2006;40(2):149-54.

  Regelverk

  Till toppen av sidan