• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Vårdhygien

Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Ren och steril rutin utanför operationsenheter - Översikt

  Att använda sig av ren eller steril rutin avgörs av vilken behandling eller vilket ingrepp som ska utföras. Skillnaden mellan dessa förfaringssätt förklaras av vilken renhetsgrad som ska användas i proceduren.

 • Ren rutin

  Aseptisk hantering innebär att höggradigt rent flergångsmaterial och/eller fabriksrent engångsmaterial förvaras och hanteras så att renhetsgraden behålls hela vägen fram till användning hos patient.

 • Steril rutin

  Sterilt material förvaras och hanteras så att materialet behåller steriliteten hela vägen fram till användning hos patienten, aseptisk hantering.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om ren och steril rutin utanför operationsenheter.

Till toppen av sidan